• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

GEOPOLITIK

Geopolitik

The Grands Chessboard Amerikansk överhöghet och dess geopolitiska krav
1997 Zbigniew Brzezinski’s tidigare Nationa Security Advicer 1977 -1981

Jag försöker definiera vad geopolitik är genom att hänvisa till  ovannämnda bokfrån  1997 Brzezinski skriver om geopolitiska strävanden och menar att USA, som den enda globala stormakten och ledande geopolitiska makt måste bevara sin överhöghet till vare pris och avancera in i Eurasien, för att ta kontroll över strategiskt väsentliga områden. Geopolitiskt viktiga områden får sin betydelse för sitt känsliga geografiska läge. De innehåller rika naturresurser och skulle kunna förhindra olika parters tillgång till resurserna.

Den som kontrollerar Eurasien kontrollerar två av världens mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner samt nästan automatiskt också Afrika. Eurasien har omkring tre fjärdedelar av världens kända energiresurser och 75% av ordens befolkning lever där. Usa måste kunna kontrollera vissa viktiga stater som Ukraina, Uzbekistan Sydkorea, Iran, Turkiet, Det är viktigt att ingen Eurasien utmanare kommer fram.

Den strategi som utvecklades i boken har vi sedan sett följas av USAs oändliga krig.   Den kan förklara demoniseringen av Ryssland, hotet mot Iran i dagens situation samt stödandet av olika oppositionsgrupper i UKRAINA och den statskupp som genomfördes 2014, förberedd i många år.

 

RyssKrig-7689541-560x398USA-omringning1-560x396

Share

Comments are closed