• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Bibelord: onsdag 29 juni

Den 29 juni finns följande bibelord att läsa:
I Kor 1:26: … tänk på att när ni blev kallade inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma.

Jag följer alltså Maria Küchens bok: ”Ett liv i din dag”. Hon tar en mening ur sitt sammanhang och börjar reflektera omkring detta. Jag gör likadant. Det handlar alltså inte om ett bibelstudium i konventionell mening. Hur är det möjligt uppfatta vad som sagts flera tusen år tillbaka i sitt sammanhang och sedan praktisera detta i dagens samhälle? Man får då läsa och utifrån sin egen kunskap och erfarenhet fundera på Livet. Man kan ju då fråga sig varför överhuvudtaget läsa bibeln? I mitt fall handlar det om min uppväxt i ett kristet hem, med söndagsskola, tacksamhetsbön för maten etc. Den erfarenheten bär jag med mig och det gör det naturligt att fundera utifrån bibeln.
Paulus förkunnelse, som vi ser den i breven, vilar inte på världens vishet. Tron ska inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Detta kan ju tolkas till att ta avstånd från världen och bli helt andlig. Det handlar dock om att tro på vad vi människor förmår uppfatta och omfamna. Vi är ju människor med vår hjärna och vår logik. Om inte, kan vi ju komma att tro på vilka egendomligheter som helst. Det finns väl många exempel på egendomliga/destruktiva kristna föreställningar. Vi lever i ett samhälle och måste ta ställning för det som är bra för alla.

I detta bibelord påminns vi om att Jesus kom och kallade de fattiga. Det kan inte vara mening, att en del ska vara fattiga och andra rika, ja överdrivet rika. En kristen måste alltså ta ställning här. En procent av världens befolkning äger så där 90 procent av jordens rikedomar. Jag minns inte de exakta siffrorna. Men om det skulle var 55 procent är det orimligt, i mitt tycke.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *