• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Heliga regler

Jag fortsätter läsa texter från Gamla Testamentet. Nya Testamentet är ju de kristnas bibel, men i den finns många referenser till GT. I dessa inlägg handlar det om heliga regler för det israeliska folket, för så där minst 3000 är sedan

3 Mosebok kap  19
Vers 9: När gräset bärgas i ert land skall du inte skörda ända ut till åkerrenen, inte heller skall du samla in de sista axen av skörden. Vers 10: Du ska inte göra någon efterskörd i din vingård, inte heller plocka upp nerfallna druvor. Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren.

Idag skulle jag vilja tolka detta som en regel om att du ska betala skatt, så att samhället kan stå för ett grundläggande stöd till alla. Det är också ett starkt inlägg för invandraren. Det skulle behöva inpräntas hos många svenskar i dagens samhälle.

Vers 13: Du skall inte tilltvinga dig något av din nästa, eller beröva honom något. Vers 15: Ni skall inte handla orätt, när ni dömer. Du skall varken gynna den fattige eller ta parti för den rike.

 

 

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *