• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Ordspråksboken GT

Bibel 2000. Ordspråksboken behandlar vishetens och dårskapen väg. Den propagerar starkt för en av dom. Det religiösa innehållet varierar, andra inslag saknar religiöst innehåll. Den sammanställdes på 500-talet f Kr, men innehållet är betydligt äldre.

Kap 3:5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd.
Ha en gudstro utan att använda sitt förstånd är för mig orimligt. Om man inte använder det, kan man ju få för sig vilka dumheter som helst. Det finns ju en hel del exempel på det.

Kap 3: I sin högra hand har hon långt liv, i sin vänstra rikedom och ära
Något väl egoistiskt uttryckt, kan man väl säga
Kap 11:11  De rättrådigas välsignelser bygger upp en stad.
Alltså inte att vara rättrådig för att få egna förmåner, rikedom etc.

Kap 3:27   Neka ingen en skälig gåva, när det står i din makt att hjälpa.
Kap 8:13   Att frukta Herren är att hata det onda.
Kap 11:1    Herren avskyr fusk med vågen, rätt vikt behagar honom.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *