• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Kongo, utvecklingsland

Jag har läst artiklar i Jeune Afriqe, septembernummer 2016 om Kongo. Mycket intressant tycker jag. Det kan kanske ocksaa andra kan tycka. Ett utvecklingsland bland flera. Maanga länder i Afrika har laangt att gaa, men de är dock paa väg

Kongos ekonomi vilar tungt på utvinning av olja och gas. Sedan 2010 har andelen dock gått ned med 10%. Men 2015 utgjorde den 57,4% av BNP. Nedgången berodde i ganska stor utsträckning på det prisfall på olja som inträffat på världsmarknaden. Nya oljefält är färdiga att börja utnyttjas. Produktionen av antal tunnor per dag beräknas öka med över 50% från 2014 till 2018. Det  innebär utökade möjligheter att satsa på sektorer utanför oljan, men också frestelse att lita på oljeproduktionen och därför nöja sig med det.

Kan nämna att maanga kommunalt och statligt anställda inte faatt lön de senaste sex maanaderna.  De väntar än, bl a Alphonsines dotters man och yngste sonen. Hennes pension har försvunnit, men det beror paa bedrägeri inom pensionsförvaltningen. Hur klarar man sig i ett saadant land?

I den Nationella Planen för 2012-2016 har angivits sju sektorer som angeläget att satsa på för att diversifiera ekonoin. De är jordbruk och livsmedel, skog och träindustri, olja och gas, gruvor, byggnader och byggnadsmateril, turism och hotell samt finansiell service. Vi har ju ett projekt inom jordbruk.

Så här tre månader innan år 2017 konstaterar Jeune Afrique att det är uppenbart att satsningar på Nationella Planens prioriteringar inte följts. De nämner stödet till finansiering av åtgärderna och främst brist på finansiering till företagen. Det skiljer enormt mellan olika sektorers utveckling. Framgång för infrastrukturer, särskilt transporter och vägar har förbättrats.
Positivt ses de stora jordområden som ställts till förfogande åt privata aktörer och att man tillåter utländska investeringar i landet. Men det finns ju faror med detta som t ex landgrabbing. Vilken medvetenhet om det finns?  Utökad tillgång till internet noteras.

Lägger in en tabell som avslutning om Kongos BNI. Laangsam, laangsam utveckling!

 

SEKTORERS BIDRAG TILL BNI i % 2010 2015
Aktiviteter extraktiva, varav petrole, gas 68,3, 57,4 68,7% 57,8
Jordbruk, skog, jakt och fiske 3,7% 4,7%
Tillverkning/produktion 3,4% 4,8%
Produktion, distribution av el, gas, vatten 0,5% 0,9%
Byggnader, byggnadsverksamhet 3,9% 6,5%
Handel, reparation fordon 6,2% 8,2%
Transport, lagring, kommunikationer 4,6% 5,9%
Finanser, fastighetsf&oumlrmedling, service till f&oumlretag 5,3% 5,7%
Administration, f&oumlrsvar, social saumlkerhet 3,8% 5,5%
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *