• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Bakgrund och nu, Pool

Ett lite längre inlägg om Pool för att klargöra situationen nu i maj 2017. Vi kan fortfarande inte resa dit. Våra vänner är på flykt, dessutom, men mår ganska bra.

La Semaine Africaine, 12-05-2017

Läget i Pool.

Det är oroligt i fem distrikt i Pool (av 13). Situationen går tillbaka till 1993. Efter Nationalkonferensen och valen 1991 infördes flerparti-demokrati och oroligheterna i hela landet anses ha börjat 1993 då de större partiernas ledare samlat sina anhängare i olika miliser. Oroligheterna utvidgades till inbördeskrig, som kunde avslutas 1997 . Nuvarande presidenten hade fått övertag med stöd från Frankrike och Angola. Det blev lugnt överallt utom i Pool.

Ett av partierna hade sina anhängare i Pool och där fann man en pastor Ntumi, som startat sin egen kyrka och som fortsatte att med sin milis Ninja använda väpnat våld. Regimen svarade med militära medel och 1998 slöts avtal men oroligheterna fortsatte till 2003. Pastor Ntumi erbjöds en post som extra minister, ansvarig för återuppbyggnad efter kriget.Regeringen skapade en fond för stöd till att integrera rebellerna i samhället. Fonden misskötes och blev inte någon större framgång. Pastor Ntumi kunde behålla en milis omkring sig och sin kyrka. Dock rådde en lugn period till 2016 och stora infrastruktursatsningar genomfördes i bl a Pool.

Vid val 2015 om den nya konstitutionen och presidentvalet 2016 närmade sig en politiker pasor Ntumie Politikern är son till ledaren för ett av de större partierna under 1990-talet och med anhängare i Pool. Han anses vara en av de ursprungliga skaparna av milis Ninjas 1993. Närmandet anser regeringen är en av orsakerna till att oroligheterna kunde ta fart igen. Ntumis rebeller genomförde ett väpnat anfall i södra Brazzaville fjärde april 2016. Som man senare förstått ville man med detta förhindra det officiella proklamerande av Sassou som vald president. Somliga fruktade att denne därefter skulle kunna börja arrestera oppositionspolitiker, vilket sedan också skett, med motiv att de utgjorde ett hot mot rikets säkerhet.

Arresteringsorder har utfärdats på pastorn och nåra av hans medhjälpare. Men militär och polis har under ett år inte lyckats finna honom. De finns i Pool för att förhindra överfall, förstörelse och våld mot befolkningen. Men förutom rebellernas attacker har polisens och militärens åtgärder skapat kris för många människor Internflyktingarna har övergivit sina byar och samlats på säkra platser i Pool och i Brazzaville samt Pointe Noire. Där de är isolerade ,svårt med mat och inte ser något slut på oroligheterna. Rebellerna gör överraskningsanfall på polis och militär och många har dödats. Detta har skapat rykten och oro att rebellerna planerar anfalla Brazzaville.

En del ser en lösning att utländska trupper inkallas, liksom skett i Mali. Andra att man ska återgå till dialog mellan politikerklassen och civilsamhället för att finna begripliga lösningar och återställa fred.

Man måste tro att Pool kan räddas. Krisen är en sjukdom som kräver en förändrad diagnostik och behandling.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *