• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Analys Kongo efter val

Les Depeches de Brazzaville 4 augusti 2017
Tidningen har en analys omkring parlament och lokalval i juli 2017. i denna tidning. Det inleder en artikel: ”Brin d’histoire. Ces obliés et ces méconuus de l’histoire congolaise: les Assemblées nationales de 1959 et 1961.”

Jag gör en översättning, sammanfattning.

Konga håller snart sin första Nationalförsamling efter valet i juli 2017 enligt den nya konstitutionen. Vissa tunga bördor har tagits bort. Folk måste inte underkasta sig de professionella, även om det finns kvar vissa dinosaurier, som lyckats slinka igenom nätet. Hålen är fortfarande stora. Valdeltagandet visar att kongoleserna tar avstånd från val.
Det politiska spelet fortsätter att knaka i fogarna. Ett dolt fel är förhållandet att klientsystem är kung. Med det menas ett system för utbyte av tjänster mellan två parter. Den överordnade parten erbjuder beskydd och privilegier medan den underordnade erbjuder olika tjänster i gengäld. Val är ej heller ett uttryck för ett projekt eller en vision. Detta förhållande öppnar för och underhåller en undervegetation av misstro och hemligheter. Men det sker en utveckling så gott det går. Det är nu klart att det finns en presidentmajoritet och en förkrympt opposition. På ytan är allt bra men därunder finns spänningar, som det nu finns ett politiskt behov att klargöra.

Jag har inte sett någon uppgift om hur stor andel som har röstat.

La Semain Africaine, 4/8 2017
Après les élelctions législative et locales
Quel enjeu pour l’assemblée nationale dans la nouvelle République?

Den nya konstitutionen från den 6 november 2015 har lett Kongo in i en ny era., från en presidentregim till en halvpresidentiell. Presidenten var oavsättlig och nyckeln till de nationella institutionerna samt ständig chef för regeringen. Presidenten kunde inte upplösa parlamentet. Under konstitutionen från 2002 skyddade presidenten sina ministrar oavsett hur inkompetenta de var. Även om det fanns ett utbrett missnöje fick de sitta kvar. En minister behövde endast sin chefs förtroende. Parlamentets och den allmänna opinionen hade ingen betydelse. De kunde utan vidare avstå från att besvara frågor från parlamentariker. Med den nya konstitutionen har Nationalförsamlingen återtagit rätten att förändra politiken och övergå till en resultatstyrd verksamhet. Det finns nu också en premiärminister. Presidenten har rätt att upplösa parlamentet och det kan i sin tur fälla regeringen. Premiärministern, chef för regeringen, kan fällas i parlamentet av en majoritet på två tredjedelar. Detta borde innebära att regeringen måste bry sig om ett utbrett missnöje på högsta nivå. T ex har statstjänstemäns pension inte utbetalts under sex till sju månader. Det största sjukhuset, kommuner, universitet m fl saknar pengar De sociala bekymmer som nu råder kan inte enbart hänföras till prisfallet för oljan. Den ökande skuldsättningen belastar de allmänna finanserna och kräver kontakt med t ex IMF, Regeringen är en viktig aktör där. Men är den politiska klassen i Kongo tillräckligt mogen för att använda de nya verktygen? PCT;s stora majoritet på över 73% gör det osäkert,

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *