• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Kindamba, Vounda december 2017

Jag lägger ut en information från La Griffe, 8 – 12 december 2017, som ger i en kort översiktlig sammanfattning vad som hänt och läget just nu i Pool och Kindamba där projektets jord nu ligger för fäfot..

Under inbördeskriget för ca 10 år sedan drabbades Pool hårdast och längst. Regionen är mycket bördigt området och kallas ofta ”Kongos kornbod”. Den hade ännu ej återfått helt stabila ekonomiska och sociala förhållanden då våldet åter bröt ut i april 2016. Rebeller överföll civila och säkerhetspersonal (länk). Staten skickade militär och bombade på sina håll. Folk flydde i panik från sina byar in till distriktscentra, angränsande distrikt eller ut i skogen. I maj 2017 anger man att det fanns 81 000 internflyktingar. Hela Pools befolkning beräknas ti ca 300 000. Vissa byar har helt förstörts, varför det på kort sikt blir svårt för folk att flytta tillbaka. De som kunnat stanna kvar i sina byar är isolerade och kan inte arbeta i jordbruket och finna livsmedel. Priserna på det som finns har ökat. De är ju beroende av den avkastning jordbruket ger. Tillgång till vård och utbildning har avsevärt försämrats. Militärens säkerhetsoperationer har gjort det svårt för befolkningen att röra sig. Militära vägspärrar har upprättats. Myndigheterna har sagt att de återkallats, men de finns fortfarande kvar.

Läget förbättras långsamt. I de åtta berörda distrikten har läget blivit lugnare i fem, men i Kindamba, Vindza och Kimba ser det fortfarande dåligt ut. I den by som ligger närmast oss har sex yngre personer kunnat flytta tillbaka.

Tidigare inlägg HÅR  HÄR   HÄR

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *