• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Fredsavtal i POOL

Fredsavtal undertecknades den 23 december 2017 i Kinkala, centralort för regionen Pool, mellan  Kongos regering och Gustavo Notondo, som representant för rebellernas ledare pastor Ntumi. Representanten uppges vara generalsekreterare i Nationella Republikanska Rådet (CNR). Avtalet innehåller huvudsakligen principiella krav. Fientligheterna måste upphöra,

Staten garanterar

x  att de tar ansvar för genomförandet av avtalet, och en särskild kommitté tillsätts för att leda aktiviteterna.

x  Insamlandet av rebellernas vapen och rebellerna återintegrering i samhället, professionellt och socialt.

x  Se till att järnväg och vägar i Pool blir säkra och trygga att färdas på.

x  Utplacering av säkerhetsstyrkorna

x  Se till att befolkningen kan återvända till sina byar.

Men det finns farhågor hur mycket Ntumi står bakom uppgörelsen.

Tidningen återger också en telefonintervju RFI haft med Ntumi. Han är för en fred där alla deltar och under medverkan av en internationella parter (USA, Fr, UE, CEEAC). De politiska fångarna måste släppas fria. Ntumi betonar att han har tecknat avtalet med kniven mot strupen. Om regeringen tror att dn kan gillra en fälla för honom så misstar de sig.

Referat av artikel i Emmanuel 29/12 2017

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *