• Välkommen

    Mina inlägg finns indelade i kategorier till vänster. Sidor, med mer stadigvarande information, nås via menyn ovan.

Från Global Politics har jag hämtat info om religion som jag finner mycket intressant och lärorikt.

God Jul – låt oss arbeta för en bättre värld

Boken ”Upprorsmakaren – Berättelsen om hur Jesus från Nasaret blev Jesus Kristus”

Reza Azlan, religiondshistoriker

Jesus var småfolkets man I opposition till fariséer och skriftlärda. Hans ord ord handlingar blev alltmer fientlig mot makten, översteprästen och det judiska religiösa etablissemanget.

Jesu bror Jakob som skrev Jakobs brev i Nya Testamentet, var den stora auktoriteten i den första församlingen i Jerusalem under många år. Hans brev avspeglar tydligt Jesu ord inom olika områden. Hans riktade hård kritik mot de rika med starka ord, liksom Jesus gjorde. Jakobs brev avspeglar Jesus ord inom olika områden. Jakob förkastar Paulus idé att enbart tron ger frälsning. I polemik hävdade Jakob ”Liksom en kropp utan livsande är död så är tron utan gärningar död” (Jakob 2:26).

Kristen och judisk tradition visar tydligt Jakobs ledande roll under de 300 första åren.

I ett avgörande kyrkomöte i Nicea år 325 med 2 000 romerska biskopar löstes frågan om Jesu natur och hans förhållande till Gud. Efter upprörda diskussioner enades man om att Jesus var Guds verklige son och av samma väsen som Gud. Tron på detta och på den Helige Ande blev det centrala i den nicenska trosbekännelsen, en stor seger för Paulus syn om tron utan gärningar. Banden till Jerusalem, lagen och gärningarna var kapade. Stor oenighet hade hela tiden rått om detta efter Jesus död.

Lass Berg menar i boken ”Skymningssång i Kalahari – hur människan bytte tillvaro” att det finns grundläggande förhållningssätt som de allra flesta föds med, i alla kulturer, i alla tider, och som är väl sammanfattat i de stora världsreligionerna. Det är centrala mänskliga erfarenheter.

”Ingen av er är troende förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv” (Islam);
”Det du inte vill att människor ska göra mot dig, det skall du inte heller göra mot dem”(Judendom)
”Skada inte andra med sådant som skulle skada dig själv” (Buddhism).
”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Kristendom) (Lars Berg sid 60).

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *